Innovation through workmanship

Unike fartøy og tenester av høg kvalitet

Med eit sterkt renommé for kvalitetsarbeid, bidrar Hellesøy verft til den maritime næringa si ferd mot ei grønare og meir berekraftig framtid gjennom leveransar av unike fullelektriske arbeidsbåtar av eige design, samt klima- og miljøvennlege ombyggingar og oppgraderingar av eksisterande fartøy.

Referansar

MV Aqua Havsøy

Vedlikehald og ombygging

Ombygd for Dess Aquaculture

Levert: April 2021

MV Hovedøya II

Nybygg

Bymiljøetaten Oslo Kommune

Levert: April 2021

Taresund

Nybygg

Bygd for FMC Biopolymer AS

Levert: September 2017

Siem Symphony

Nybygg

Bygd for Siem Offshore

Levert: November 2014

Selskapsbrosjyre