Personvern og informasjonskapslar

Me nyttar små informasjonskapslar (cookies) for å gjera surfinga di tryggare og betre!

Me nyttar små informasjonskapslar (cookies) for å gjera surfinga di tryggare og betre!

Ein informasjonskapsel, òg kalla «cookie», er ei lita tekstfil som blir kryptert og lagra av nettlesaren på din maskin. Informasjonskapslar frå nettstaden vår inneheld ingen personleg informasjon om deg. Du kan når som helst deaktivera bruken av informasjonskapslar via innstillingane i nettlesaren din.

Informasjonskapslar nytta på hv.no

Me brukar ulike informasjonskapslar til anonyme, statistiske analysar, primært i Google sitt verktøy for besøksstatistikk. Statistikk blir registrert anonymt, og kan ikkje sporast tilbake til kvar enkelt brukar.

Den siste informasjonskapselen sida vår nyttar, blir brukt til å sjå om du har valt å stenga varselet om informasjonskapslar. Kapselen gjer at du slepp å bli varsla om at me nyttar informasjonskapslar på nettsida kvar gong du besøker hv.no. Kapselen lagrar ikkje personleg informasjon, og kan ikkje sporast tilbake til sluttbrukaren.

Her kan du sjå eksempel på kva som blir lagra i din nettlesar:

Informasjonskapsel: _ga
Data: GA1.2.979707095.1527072501

Informasjonskapsel: _gat
Data: 1

Informasjonskapsel: _gid
Data: GA1.2.2078731825.1527072501

Skjemainnsending

Innhald du legg i skjemaa på nettstaden vår blir ikkje lagra i informasjonskapslar. Informasjonen du sender inn kan derimot bli lagra i inntil eitt år i systemet vårt, men vil aldri brukt til anna enn det skjemaet er tiltenkt.