Produkt

Heilelektrisk arbeidsbåt

Hellesøy har designa og utvikla eit unikt konsept for ein svært fleksibel arbeidsbåt med mange bruksområde.

Fartøyet har fullelektrisk framdrift, med rom for optimalisering av batteripakken slik at kunden oppnår ønskt rekkevidde og fart.

Arbeidsbåten kan skreddarsyast og rustast ut for ei rekke formål, og kan mellom anna leverast med kran, landgang, stort dekk for transport av køyretøy eller anna last, bysse, kabin og forsterka skrog.

Typiske bruksområde:

  • Hamneoppsyn
  • Oppdrett
  • Miljø- og kystoppsyn

Vedlegg: Overordna teknisk spesifikasjon