Bemanning

Vi har personell til utleige for eksterne prosjekt. Vårt godt kvalifiserte arbeidslag innan stålarbeid og montasje kan på kort varsel stilla med kunnskap og arbeidskraft på dei fleste fagfelt innan industrien.