Vedlikehald og ombygging

Hellesøy har gjennom åra utført mange ulike service- og vedlikehaldsoppdrag, og har i dag den rette kompetansen og utstyret for hjelpa moderne fartøy med alt av vedlikehald, tekniske oppgraderingar og ombyggingar. Verftet ligg godt plassert i utkanten av Hardangerfjorden, med kort og enkel tilkomst til Sunnhordlandsbassenget og Nordsjøen.